Rbok AB

Vi på Rbok – Bokning & Bidrag har lång och gedigen erfarenhet av att leverera både webbtjänster och konsulttjänster i komplexa projekt med hög kvalitet. Vi har levererat ärendehanteringssystem till över hälften av Sveriges kommuner, och flera större processindustrier använder vårt egenutvecklade riskhanteringssystem RiskAdmin.

Med vårt genomarbetade koncept för systemutveckling skapar vi skräddarsydda lösningar för att optimalt matcha era behov. Det är med specialiserade lösningar man erhåller de vinster i effektivisering och användarupplevelse man önskar, och som oftast uteblir när generella system har använts. Ett generellt system är ofta bra på mycket, men inte bäst på något.

DevOps kanske låter som grekiska, men på Rbok har vi en kultur och struktur som skapar en miljö där det går att bygga, testa och lansera ofta, snabbt och tillförlitligt. Arbetssättet bygger på den agila metodikens behov av snabba cykler och handlar om samarbetet mellan utveckling (Dev) och IT Operations (Ops). Syftet är att föra samman de som utvecklar och de som ansvarar för infrastrukturen, vilket ger snabbare ledtider, högre kvalitet och stabilare kodbas.

Erfarenhet

Vi har i olika former arbetat i egen regi med utveckling av webbtjänster sedan 2006. Med utvecklingsuppdrag inom allt från ärendehantering, bokning, kommunikationsplattformar och integrationslösningar har gett värdefulla erfarenheter, kunskaper och insikter i hur arbetsprocesser bäst leder till goda resultat. Tjänsterna har precis som Bokning och Bidrag framförallt varit webbtjänster med fokus på användarvänlighet och kvalitet.

Rbok samarbetar med flertalet aktörer både inom systemlösningar och konsulttjänster. Önskar ni integrera ert bokningssystem med andra lösningar, eller söker ni stöd i förändrad arbetssätt inom er verksamhet, så har ni kommit rätt. Tjänstens flexibla API:er och vår breda erfarenhet ger oss alla möjligheter till kundspecifika lösningar.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för en presentation av våra olika lösningar.