Pragil AB

Rbok – Bokning & Bidrag bildades av systemutvecklingsfirman Pragil. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att leverera både webbtjänster och konsulttjänster i komplexa projekt med hög kvalitet. Vi levererar idag bland annat ärendehanteringssystem till över hälften av Sveriges kommuner och flera större processindustrier använder vårt riskhanteringssystem IRMA.

Med vårt genomarbetade koncept för systemutveckling skapar vi skräddarsydda lösningar för att optimalt matcha era behov. Det är med specialiserade lösningar man erhåller de vinster i effektivisering och användarupplevelse man önskar, och som oftast uteblir när generella system har använts. Ett generellt system är ofta bra på mycket, men inte bäst på något.

DevOps kanske låter som grekiska, men på Rbok har vi en kultur och struktur som skapar en miljö där det går att bygga, testa och lansera ofta, snabbt och tillförlitligt. Arbetssättet bygger på den agila metodikens behov av snabba cykler och handlar om samarbetet mellan utveckling (Dev) och IT Operations (Ops). Syftet är att föra samman de som utvecklar och de som ansvarar för infrastrukturen, vilket ger snabbare ledtider, högre kvalitet och stabilare kodbas.

Erfarenhet

Vi har i olika former arbetat i egen regi med utveckling av webbtjänster sedan 2006. Med start 2015 skapades ett specialiserat ärendehanteringssystem som idag används av ungefär hälften av Sveriges kommuner. Tjänsten är precis som Bokning och Bidrag en webbtjänst med fokus på användarvänlighet och kvalitet.

Rbok samarbetar med verksamhetskonsulter från Linköping som har hanterat komplexa projekt med långtgående teknisk kravställning åt de största företagen i regionen. Med stabilt kunnande, kompetens och ordning sköter de på ett förtroendefullt sätt alla de införandeprojekt som kommer att efterfrågas.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för en presentation av våra olika lösningar.